Friday, September 27, 2013

מכתב פתוח לממשלת ישראל • An open letter to the government of Israel

Jewish date:  23 Tishri 5774 (Parashath Bere’shith).

Today’s holidays:  Vincent de Paul (Roman Catholicism), Feast of Cosmus & Damianus (Thelema), Feast Day of St. Hieronymous Bosch (Church of the SubGenius).

Note:  The following letter has been sent to the office of the Prime Minister of Israel and (I hope) every member of the Keneseth.  The English version follows the Hebrew version.פקידי ציבור נכבדים:

ביום הרביעי של חול מועד סוכות ניסיתי לבקר בהר הבית, וסירבו אותי משתי סיבות.

הסיבה הראשונה היא שאני יהודי דתי בעליל. והנה ידוע שהמשטרה מפלה ביהודים שומרי מצוות בהר הבית.  כל יהודי מנסה לבקר כפוף לביקורת הרבה יותר מכל נכרי, גם לפני וגם בהר הבית.  השעות שבהן עליה מותרת מוגבלות.  את מי שהמשטרה מאפשרת בהר הבית אחריו הולכים שוטרים ואנשי וקף במאמץ כדי לוודא שלא יבצע כל פעילות דתית.  זוהי הפרה ברורה של חופש הדת וכבר נקבעה שוב ושוב לא־חוקית.

הסיבה השנייה היא שכאשר מוטי גבאי, קצין המשטרה האחראי, ואמר אלי ואל יהודים אחרים המנסים לבקר בהר הבית, שאסור ליהודים להתפלל בהר הבית, ציינתי במאמר (http:// lifeinisrael.blogspot.com/2013/09/police-chief-says-jewish-prayer-is.html) המצטט את מפכ״ל המשטרה יוחנן דנינו טוען כי תפילת יהודים בהר הבית מותר באופן מפורש.  במקום לאשר או להכחיש כי דנינו או הכתב שיקר, גבאי צעק עליי לעזוב.  התנהגות כזאת היא מגונה לקצין של החוק, כאילו קצין המשטרה עובר על החוק במקום הראשון היה הגון לסלוח.

הסיבה תמיד ניתנה לאפליה אי־חוקית נגד יהודים בהר הבית היא שהמוסלמים הם כל כך לא־סובלניים של דתות אחרות שהחשיפה הקטנה לפעילות יהודית דתית עלולה לגרום למהומות.  זה הוא מטבעו  נגד הדין.  אם המוסלמים הם תמיד אלה שמשתגעים ומתנהגים באלימות, מדוע היהודים נענשים? למה אין המוסלמים שעוקבים אחריהם למאן אותם מעשיית כל דבר אי־חוקי?  למה אין למוסלמים שעות מוגבלות על הר הבית?  למה אין אוסרים את המוסלמים  מעלות אל הר הבית?  הפרקטיקה של הגבלת יהודים למען שהמוסלמים יהיו בשליטה היא גם מוטעה מהיסוד:  מוסלמים מעת לעת משתוללים בכל מקרה, בפעם האחרונה ביום רביעי שעבר, במקרה שבו הם תקפו את המשטרה.

אין שום סיבה כשרה למשטרה לפעול באופן בלתי־חוקי ובלתי־מוסרי; כל מטרתם היא לאכוף את החוק ואת הסובלנות, לא משנה כמה קשה המשימה.  אם המשטרה לא יכולה לעשות את התפקיד שלהם, אתם חייבים לפטר אותם ולשים במקומם מי שיכולים.

תודה על תשומת הלב שלך.

אהרן שלמה אדלמן
אזרח ישראל
Honored public officials:

On the fourth day of Ḥol hamMo‘edh Sukkoth I attempted to visit the Temple Mount, and I was refused for two reasons.

The first reason is that I am a visibly Orthodox Jew, and it is well-known that the police blatantly discriminate against observant Jews on the Temple Mount.  Those who attempt to visit are subject to much more scrutiny than any non-Jew, both before and on the Temple Mount, and the hours during which ascents are allowed are limited.  Those whom the police allow on the Temple Mount are followed around by police officers and Waqf officials in an effort to make sure they perform no religious activities.  This is an obvious violation of freedom of religion and has been repeatedly ruled illegal.

The second reason is that when Moṭi Gabba’y, the police officer in charge, told me and a number of other Jews attempting to visit the Temple Mount that praying on the Temple Mount is forbidden, I pointed out an article (http://lifeinisrael.blogspot.com/2013/09/police-chief-says-jewish-prayer-is.html) which quotes police commissioner Yoḥanan Danino as claiming that Jewish prayer on the Temple Mount is explicitly permitted.  Rather than confirm or deny that Danino or the reporter lied, Gabba’y yelled at me to leave.  Such behavior is indecent for an officer of the law, as if a police officer violating the law in the first place was excusable.

The reason always given for illegal discrimination against Jews on the Temple Mount is that Muslims are so intolerant of other religions that the least exposure to Jewish religious activity may cause a riot.  This is inherently unjust.  If the Muslims are always the ones going crazy and acting violently, why is it the Jews who are punished?  Why is it never the Muslims who are followed around and constantly monitored?  Why is it never the Muslims who have their hours on the Temple Mount limited?  Why is never the Muslims who are wholly banned from the Temple Mount?  The practice of restricting Jews to keep Muslims under control is also fatally flawed:  the Muslims periodically riot anyway, the last time being last Wednesday, in which case they attacked the police.

There is no valid reason for the police to act illegally and immorally; their whole purpose is to enforce the law and tolerance, no matter how difficult the task.  If the police cannot do their duty, they should be fired and replaced with those who can.

Thank you for your attention.

Aaron Solomon Adelman
Israeli citizen